ขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทำอย่างไร?


ลงทะเบียนของคุณและอสังหาริทรัพย์ที่ค้องการขาย G+ ช่วยวิเตราะห์และดำเนินการด้านเอกสาร เจ้าหน้าที่เข้าประเมินราคาทรัพย์สิน ทำสัญญาเพื่อเข้าสู่แพลทฟอร์มและเข้าสู่ช่องทางการขายของ G+ รับข้อเสนอจากผู้ซื้อ ทำสัญญาขายที่สำนักงานที่ดินและรับเงิน เงื่อนใขและข้อตกลงในการใช้บริการ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องทำอย่างไร?


ลงทะเบียนของคุณและอสังหาริทรัพย์ที่ค้องการให้เช่า G+ ช่วยวิเตราะห์และดำเนินการด้านเอกสาร เจ้าหน้าที่เข้าประเมินราคาทรัพย์สิน ทำสัญญาเพื่อเข้าสู่แพลทฟอร์มและเข้าสู่ช่องทางการจำนองของ G+ รับข้อเสนอจากผู้เช่า ทำสัญญาเช่าที่สำนักงานที่ดินและรับเงิน เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ (Term od use)
จำนองอสังหาริมทรัพย์ต้องทำอย่างไร?


ลงทะเบียนของคุณและอสังหาริทรัพย์ที่ค้องการจำนอง G+ ช่วยวิเตราะห์และดำเนินการด้านเอกสาร เจ้าหน้าที่เข้าประเมินราคาทรัพย์สิน ทำสัญญาเพื่อเข้าสู่แพลทฟอร์มและเข้าสู่ช่องทางการจำนองของ G+ รับข้อเสนอจากผู้รับจำนอง ทำสัญญาจำนองที่สำนักงานที่ดินและรับเงิน เงื่่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ (Term of use)
ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ต้องทำอย่างไร?


ลงทะเบียนของคุณและอสังหาริทรัพย์ที่ค้องการขายฝาก G+ ช่วยวิเตราะห์และดำเนินการด้านเอกสาร เจ้าหน้าที่เข้าประเมินราคาทรัพย์สิน ทำสัญญาเพื่อเข้าสู่แพลทฟอร์มและเข้าสู่ช่องทางการขายฝากของ G+ รับข้อเสนอจากผู้ซื้อฝาก ทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดินและรับเงิน เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ (Term of use)
ผู้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต้องทำอย่างไร?


ติดต่อเพื่อยื่นเสนอลงทุน เตรียมเอกสาร-เช็ค และนัดทำสัญญาภายใน 10 วัน ทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดิน ชำระเงินส่วนที่เหลือ รับโฉนดและเอกสารสัญญา เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ (Term of use)