โทร. 081-817 4333   
ติดต่อ คุณสุขุม

เวลาทำการ : ติดต่อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.
สำนักงานเลขที่ 83/8 หมู่ 2 ถ. ปลายบาง ตำบลมหาสวัสดิ์ 
อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130

G. Plus Property Solution


G. PLUS CO., LTD.